Met de inschrijving van je kind in onze school ben je akkoord gegaan met ons schoolreglement.

Ons schoolreglement bevat de regels en de afspraken van onze school en de rechten en de plichten van elk kind op onze school. Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind(eren) verwachten.

Schoolreglement 2023 - 2024

Download ons    Schoolreglement 2023 - 2024    hier!