SCHOOLBESTUUR

 

samenstelling van het SCHOOLBESTUUR:

 

voorzitter: De Heer R. Hertsens

 

secretaris: De Heer J. Dils 

 

 

bestuursleden: De Heer A. Frison

 

                      Mevrouw M. Delange

 

 

schoolbestuur

 

 

                                                                                                                                                        Mevr. Hilde