Zorgvisie

Een positieve ingesteldheid en een rijk klasklimaat zorgen ervoor dat ieder kind tijd, ruimte en ondersteuning krijgt om te groeien op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden.

Met oog voor de noden van iedereen, gaan we zorgzaam in overleg met collega’s en partners om een gedifferentieerd leertraject uit te stippelen.

Open communicatie is uiterst belangrijk. We willen partners zijn die de ouders bijstaan in de opvoeding en de begeleiding van de kinderen.

Om kinderen optimaal te begeleiden staan we als leerkracht open voor vernieuwing.

Elk kind mag en kan zijn eigen identiteit ontwikkelen. Ieder kind is uniek, ieder ‘ikje’ krijgt de ruimte om zichzelf zijn.

Al lerend en spelend ontdekken de kinderen alle aspecten van hun persoonlijkheid en krijgen ze een beeld van hun talenten. Onze kleine burgers groeien zo op tot wereldburgers die hun weg vinden in de wereld van vandaag.

De pijlers van onze zorgwerking

Als zorgteam streven we naar doelgerichtheid, transparantie, communicatie en structuur in onze zorgwerking om zo alle kinderen de beste ondersteuning in hun ontwikkeling te bieden.


DOELGERICHTHEID Noden in kaart brengen en hierop inspelen om doelgericht problemen aan te pakken, systematisch te evalueren en bij te sturen waar nodig.
TRANSPARANTIE Via het delen van de nodige informatie met de betrokken collega’s bekomen we een volledige transparantie.
COMMUNICATIE Regelmatig overleg zorgt voor doorstroming en een efficiënte (samen)werking in alle richtingen.        
STRUCTUUR Enkel door duidelijkheid in de zorgstructuur te bieden kunnen we vertrekken vanuit een stevige basis voor de toekomst.

GOKvisie

In onze Brusselse school heten wij ieder kind van harte welkom.

Een gemotiveerd team staat elke dag klaar om in de drukte van de stad een veilige en positieve plek te creëren. We zijn een school waar kinderen in warmte ontvangen worden.

We nodigen kinderen uit om met verwondering op zoek te gaan naar wat hen zin geeft in het leven.

De inleving in de wereld van het kind staat voorop.

Samen met de ouders zorgt ons team voor een stevige basis.

We beseffen als geen ander dat iedereen anders is. Ik ben ik en jij bent jij, samen leren wij van en met elkaar.

Alle kinderen krijgen kansen om te groeien binnen alle domeinen van hun ontwikkeling. We geven hierbij extra aandacht aan actief beleven en beweging.

De pijlers van onze gokwerking

Als schoolteam streven we naar het gelijke kansen bieden voor alle kinderen op onze school met specifieke aandacht voor kinderen die beantwoorden aan de contextkenmerken volgens de indicatoren: opleidingsniveau moeder en thuistaal.